Make your own free website on Tripod.com

(29.07.02)    Nytt egenandelsfond

Vi vurderer å etablere et egenandelsfond for medlemmene.  Bakgrunnen for dette er at egenandelen på klubbens ulykkesforsikring er forholdsvis høy.  Gjennom et egenandelsfond vil vi kunne spre denne risikoen.

 

Vi har det siste året hatt noen mindre uhell som har medført reparasjoner hvor den uheldige har måttet dekke kostnadene selv.  Dette har beløpet seg til 5-6000 kr. pr tilfelle.  Dette er et ganske stort løft for mange.  For å bedre på denne situasjonen har vi diskutert å lage et egenandelsfond som kollektivt går inn og dekker det meste av egenandelen dersom en skade skulle oppstå.  Egenandelsfondet skal være frivillig, men det er et håp om at alle klubbens medlemmer som bruker klubbflyet blir medlemmer.  De som ikke er medlemmer må dekke hele egenandelen selv dersom  de har en skade.

 

Egenandelsfondet skal være uavhengig av klubben og disponere midlene fritt uavhengig av klubbens økonomi.  Dvs at fondets penger ikke kan brukes til drift av klubben når klubbkassa skriker etter mer penger.

 

Vi har laget et forslag til vedtekter for egenandelsfondet og ønsker at du leser disse og sender eventuelle kommentarer eller innspill til Kristen Thorrud.  Vi vil så gjøre ev. endringer og sende ut innbetalingslanketter og medlemsbevis.

 

Vi vil gjerne vite om du vil være medlem i et slikt fond.  Nedenfor finner du en undersøkelse hvor du kan svare om du vil være med eller ikke.  Dette er kun en undersøkelse for å kartlegge interessen og er anonym og på ingen måte bindende.

 

 

 

 

 

 

Tilbake