Make your own free website on Tripod.com

Årsberetning Ringerike Mikroflyklubb 2002.

 

2002 har på mange måter vært et år med store svingninger.  Tilbakegangen i medlemstallet i klubben de siste årene ble snudd i 2002.  Medlemstallet viste en fin økning på 10 nye medlemmer og ved årets utgang hadde klubben 43 medlemmer.

 

Klubbens styre har i 2002 bestått av:

Leder:              Helge Kihle

Nestleder:         Glenn Dyresen

Sekretær:         Kristen Thorrud

Kasserer:          Morten Ovenstad

Styremedlem: Tore Heimdal

Styremedlem:  Helge Støvern

Styremedlem:  Per Kristian Haga

 

Fagpersonell har i 2002 vært:

Skolesjef:         Bjørnar Repvik

KAF:               Per Kristian Haga

Teksnisk:          Kristen Thorrud

 

Den fine økningen i flyaktiviteten på klubbens fly LN-YLF  fra i fjor har fortsatt også i år.  I alt ble det flydd 267 timer. Av dette utgjorde skoling 206 timer.  Også dette en bra økning i forhold til tidligere år.  Tatt i betraktning at klubben har vært uten klubbfly siden august er dette ikke mindre enn imponerende og Bjørnar Repvik fortjener en stor takk for innsatsen som instruktør i denne perioden. 6 piloter har fått sine bevis i løpet av året og mange nye er på gang så fort klubben har et nytt skolefly operativt.

  

Det er i løpet av året avholdt 4 styremøter , 4 medlemsmøter og et ekstraordinært årsmøte.

 

Klubbens økonomi er takket være den store flyaktiviteten før sommeren bedret i løpet av året og klubben har ved utgangen av året ikke lenger gjeld og klubbens andelslag er oppløst og andelseierne har fått igjen sine andeler. 

 

Revisjon av klubben i henhold til MFHB ble gjennomført i april og klubben ble godkjent og gitt fornyet operativ status.

 

Klubbflyet fungerte bra fram til august hvor det dessverre ble utsatt for et uhell som medførte at flyet ble avskrevet som totalhavarert.  Heldigvis medførte ikke uhellet personskade på piloten annet enn litt såret stolthet.  Etter dette har klubben vært uten fly fram til årsskiftet og aktiviteten har vært begrenset til flyging med privateide fly. Ut over dette har  klubben vært forskånet for uhell både med eget fly og andre medlemmers fly som har medført person- eller materiellskader dette året.

 

Det har  har vært arrangert 2 arrangementer i løpet av året.  24 mai ble det avholdt nødtreningsseminar på Eggemoen og 10 august ble det arrangert distriktsmesterskap med god deltagelse.

 

3 av klubbens medlemmer, Børre Reksten, Stein Kittilsen og Jon Roger Fossen deltok på NM i mikroflyving med hederlige plasseringer.

 

Utover høsten foregikk det store diskusjoner i klubben om hva som skulle skje med klubbens andelslag og anskaffelse av nytt fly.  Diskusjonene var til tider heftige, men på et ekstraordinært årsmøte 25.november ble klubbens andelslag erklært ikke opprettet og andelene betalt tilbake med renter til andelseierne.

 

Ved utgangen av året er 8 fly knyttet til klubben.

 

Styret vil ønske alle medlemmer et godt nytt flyår og at klubbens medlemmer blir forskånet for uhell i 2003.

 

For Styret

 

Kristen Thorrud

Sekretær