Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

Innkalling til årsmøte i Ringerike Mikroflyklubb.

 

Styret i Ringerike Mikroflyklubb ønsker alle medlemmer et godt nytt år og innkaller alle til årsmøte på

 

Eggemoen Flyplass onsdag 9. februar kl. 19.00

 

 med følgende saksliste:

 

1.            Behandle klubbens årsmelding.

2.            Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

3.            Behandle innkomne forslag.

4.            Fastsette kontingent og driftstilskudd.

5.         Vedta klubbens budsjett.

6.         Valg

           

Forslag som skal behandles på årsmøtet sendes styret skriftlig senest 3 uker før møtet.(dvs styret i hende senest onsdag 19.januar).  Innkommende forslag, årsmelding, regnskap og andre relevante dokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet (onsdag 26.januar) i klubbens kontor på Eggemoen.  I tillegg vil den samme informasjonen bli gjort tilgjengelig på klubbens internettside.

 

Enkel bevertning!                     Velkommen!

 

 

Drammen den 7.1.2000

 

 

For Styret

 

 

__________________________

Kristen Thorrud

Sekretær