Make your own free website on Tripod.com

Forslag til årsmøtet  i Ringerike Mikroflyklubb 9.2. 2000

 

Bakgrunn.

Under forrige årsmøte ble det framsatt kritikk mot at årsmøtet ikke var innkalt i henhold til klubbens lov.  Det har ikke vært mulig for undertegnede å finne noen lov for klubben med unntak av klubbens vedtekter.  NAK har utarbeidet en lovnorm for klubber tilsluttet organisasjonen og denne bør danne grunnlag for lov for Ringerike Mikroflyklubb.  Klubbens vedtekter, vedtatt på årsmøtet 24. februar 1998 er i noen tilfeller sammenfallende med den nye lovnormen.  Derfor må disse også endres tilsvarende.

Med utgangspunkt i dette er det utarbeidet et forslag til ny lov og vedtekter for klubben.

 

Forslag:

”Nye lov som beskrevet i vedlegg 1 og endringer i vedtektene som beskrevet i vedlegg 2 vedtas med umiddelbar virkning”.

 

 

Drammen, 15.1.2000

 

 

 

Kristen Thorrud

 

Vedlegg 1:  Forslag til lovtekst.

Vedlegg 2:  Forslag til endringer i vedtekter.