Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

                                   

Oslo, 4/8-2000

 

 

Vedr.  Ekstraordinært årsmøte Ringerike Mikroflyklubb og mikroflytreff/flydag.

 

I vår ble det åpnet for at klubber tilsluttet motor-, mikro- og modellflyseksjonene i NAK kunne søke opptak i Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom Norsk Luftsportsforbund.(NLF)

 

Ringerike Mikroflyklubb er valgt som ”pilot-klubb” i forbindelse med opptak i NLF/NIF og vi starter nå prosessen.  Førte trinn er at klubben må avholde et ordinært eller ekstraordinært årsmøte for å vedta å søke om opptak.  Dette innebærer også at klubbens  lover må endres i henhold til NLF’s lovnorm (Stort sett lik den vi har i dag fra NAK)

 

Alle medlemmer innkalles derfor til ekstraordinært årsmøte lørdag 26 august kl. 11.00 på Eggemoen hvor det skal tas stilling til følgende sak:.

 

”Opptak av RMFK i Norges Luftsportsforbund/Norges Idrettsforbund”

 

 

Samme dag som det ekstraordinære årsmøtet (26.august) arrangerer vi også mikroflytreff på Eggemoen.  Vi inviterer alle mikroflygere til å komme til Eggemoen for å være med på et uformelt og hyggelig treff.  Er interessen stor nok vil vi forsøke å arrangere en enkel landingskonkurranse for de som vil være med.  Kiosken vil være åpen og det vil være muligheter for grilling mm. utover kvelden.  For de som ønsker å overnatte vil dette være mulig.  Søndag 27.august blir det flydag sammen med de andre flyklubbene på Eggemoen hvor klubbene presenterer sine aktiviteter.  Her blir det muligheter for demo-turer osv.  Vi håper på bra frammøte dat det blir omtale av arrangementet i lokalavisene på forhånd.

 

Vi håper også at så mange som mulig av medlemmene møter opp og bidrar til et vellykket arrangement både lørdag og søndag.

 

Vi vil også benytte anledningen til å gratulere Jan Bergum med instruktørbevis.  Instruktørkapasiteten i klubben har dermed økt og det er ingen grunn til å vente lenger.  Kom i gang med flygingen igjen!

 

Følg med på klubbens internettsider for mer informasjon og løpende oppdateringer.  Adressen er:  rmfk.tripod.com

 

Med vennlig hilsen

 

Styret